Vacature Vrijw.Medew.

Het Sociaal Kernteam zoekt vrijwillig medewerkers in alle dorpen in Overbetuwe.

Het Sociaal Kernteam

Het Sociaal Kernteam bestaat uit beroepskrachten en vrijwillig medewerkers die meedenken met de inwoners om zelf problemen op te lossen en hen de weg te wijzen naar intensievere zorg en ondersteuning als dit nodig is. Zij werken hierbij nauw samen met Loket Samenleven van de gemeente. In en rondom het eigen dorp kunnen we inwoners helpen bij het zoeken naar laagdrempelige activiteiten, een maatje of andere oplossingen voor hun vraag.

Wie zoeken we?

We zoeken inwoners die op weekbasis tenminste 8 uur willen meewerken. De persoon die we zoeken is actief betrokken in het dorpsleven, heeft kennis van het dorp, het verenigingsleven, de informele zorg en activiteiten voor jeugdigen en ouderen. Of heeft zin een dergelijk netwerk te gaan opbouwen.
Iemand die goed kan samenwerken, netwerken verbinden en open staat voor feedback.

Werkzaamheden:

De beroepskrachten en vrijwillig medewerkers hebben een goede taakverdeling. Je gaat samen op huisbezoek en handelt alleen zelfstandig vragen af die passen bij jouw kennis/ervaring. Belangrijk is dat jij in verbinding staat met anderen in jouw dorp en daarom goede matches weet te maken tussen hulpvrager en organisaties en activiteiten. Wanneer een inwoner een vraag heeft die thuishoort bij de gemeente wordt deze door het kernteam helder omschreven en vervolgens doorgezet. Naast het doen van huisbezoeken ben je vooral actief in het netwerken binnen het dorp en heb je (wekelijks) overleg met je collega’s. Ook de digitale administratie vraagt aardig wat tijd.

Wat bieden we?

De inwoner die meedoet in het team krijgt een vrijwilligerscontract bij de gemeente, ondersteuning van leuke collega’s en een goede onkostenvergoeding. Ook zorgen we waar nodig voor trainingen, begeleiding en instructies in de gebruikte systemen.

Meer informatie of vragen over de vacatures neem contact op met: 06-117 361 68

Graag ontvangen we je reactie in de vorm een emailbericht met daarin jouw motivatie, ervaring en om welke kernteam het gaat naar: info@kernteamsoverbetuwe.nl

Voor dit vrijwilligerswerk wordt, als U wordt aangenomen,  een Verklaring Omtrent Gedrag gevraagd. De kosten die U daarvoor maakt, worden vergoed.