Welkom

Iedereen wil gezond en zelfstandig leven, wonen en werken. Maar soms lukt dat (even) niet. Dan staat het Sociaal Kernteam voor u klaar! In het Sociaal Kernteam werken beroepskrachten en vrijwillig medewerkers samen op het gebied van welzijn en zorg. Wij denken met u mee en zoeken samen met u naar een oplossing.
 

 

 

Nieuws

{"tabBasic":{"type":"items","title":"Nieuws","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"3","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-globe","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"2","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

Sociale Kernteams Overbetuwe

Situatie

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het grootste deel van de zorg en ondersteuning van inwoners die dit echt nodig hebben. De gemeente Overbetuwe heeft een nieuw stelsel in gericht, waar inwoners terecht kunnen met hun (hulp)vragen. De gemeente vindt het belangrijk dat mensen dicht bij huis geholpen worden. Inmiddels zijn er zes Sociale Kernteams aan het werk. Deze teams van professionals en vrijwillig medewerkers (dorpsbewoners) denken mee met de inwoners om zelf of samen problemen op te lossen en hen de weg te wijzen naar intensievere zorg en ondersteuning als dit nodig is. Zij werken hierbij nauw samen met het loket Samenleven van de gemeente. Er zijn zes sociale kernteams in Overbetuwe actief: in Driel, Elst, Herveld-Andelst (+Valburg), Heteren,  Oosterhout/Slijk-Ewijk en Zetten/Hemmen (+Randwijk).

 

Doel en functies

Het doel van het sociale kernteam is: mensen begeleiden naar verantwoorde zelfredzaamheid en daar waar nodig inwoners een steuntje in de rug bieden als ze het (tijdelijk) niet op zichzelf kunnen redden. De informele en formele zorg op lokaal niveau beter verbinden en inwoners in een vroeg stadium helpen om zo onnodig zwaardere zorg en ondersteuning te voorkomen.

De functies van het sociale kernteam zijn:

  • Signaleren van problemen en mogelijkheden
  • Het organiseren van lichte ondersteuning
  • Het concreet invullen van arrangementen
  • Monitoring (en afronding) van arrangementen
  • Activering individuele bewoners en organisaties van inwoners